Liên Hệ

Địa chỉ

VP Nha Trang: 23 Nguyễn Đức Cảnh - P. Phước Long- Nha Trang (0862822779)
CN Ninh Hòa: 574 Trần Qúy Cáp- P. Ninh Hiệp- TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa (0896681128)

Email

info.pconst@gmail.com
"KIẾN TẠO KHÔNG GIAN - DỰNG XÂY GIÁ TRỊ"

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI